Uz. Dr. Aslıhan COŞKUN

Uz. Dr.
Aslıhan COŞKUN

1999 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden halk sağlığı uzmanlığını almıştır.

Mecburi hizmetini 2006-2008 yılları arasında, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü olarak yerine getirmiştir.

2008-2012 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın Kontrolü Daire başkanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Birimi’nde, 2012-2017 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı’nda, 2017-2021 yılları arasında da T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı’nda program sorumlusu olarak çalışmıştır.

2005-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC) ve ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinde (NIH) çeşitli çalışmalarda bulunmuştur.

Kasım 2021 tarihinden bu yana Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Aşı Enstitüsü’nde araştırmacı /uzman olarak görev yapmaktadır.

Başlıca ilgi alanları arasında, aşılama hizmetleri, aşı ile önlenebilir hastalıklar epidemiyolojisi ve sürveyansı ve sağlığın geliştirilmesi yer almaktadır.