Prof. Dr. Ayper Somer

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Prof. Dr.
Ayper Somer

1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirerek İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1988 yılında tıp doktoru ünvanını aldı. 1988-1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında tıpta uzmanlık öğrencisi olarak çalıştı ve 1993 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Ocak 1994’te İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Anabilim Dalı Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları, Alerji ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı’nda uzman olarak göreve başladı. 2000 yılında Pediatri Doçenti ve 4 Nisan 2007’de Pediatri Profesörü ünvanlarına hak kazandı. 2006 yılından beri İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Klinik İmmünoloji Bilim Dalı başkanlık görevini sürdürmektedir. Kendisinin 200’ün üzerinde Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.