Prof. Dr. Dilek Yılmaz

Prof. Dr.
Dilek Yılmaz

Prof. Dr. Dilek Yılmaz

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olup, aynı yıl Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı. 2004 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu ve 2004-2007 yılları arasında aynı fakültenin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. 2007 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda yan dal ihtisasına başlayıp ve 2011 yılında Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı oldu. 2012 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında Doçentlik ünvanını, 2018 yılında ise Profesörlük ünvanını aldı Uluslararası hakemli dergilerde 84, ulusal hakemli dergilerde 72 yayımlanan makalesi olup, ulusal ve uluslarası kongrelerde sunulan 300’ün üzerinde bildirisi vardır. Halen, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığı ve S.B.Ü. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde Eğitim ve İdari Sorumluluk görevlerini yürütmektedir.