Prof. Dr. Hasan Tezer

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Prof. Dr.
Hasan Tezer

Prof. Dr. Hasan Tezer, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 1990 yılında başladı ve 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde ihtisasa başladı ve 2003’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’na Yandal ihtisasına başladı. Yan Dal İhtisasını bitirdikten sonra Devlet Hizmet Yükümlülüğü’nü yapmak üzere Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ataması yapıldı. Nisan 2010’da Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doçenti oldu. 2011’de Devlet Hizmet Yükümlülüğü bittikten sonra, Gazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’na Öğretim Üyesi olarak başladı. Çocuklarda Zoonotik Hastalıklar, aşılama ve febril nötropeni özel ilgilendiğim alanlar arasındadır.