Dr. Pervin Özelçi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Türkiye Aşı Enstitüsü

Dr.
Pervin Özelçi

1965 Afyon doğumludur.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur.  Afyon ilinde;  Sultandağı İlçesi, Yeşilçiftlik Sağlık Ocağı’nda,  Sağlık Müdürlüğünde Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Şubesi’nde ve Ankara Şereflikoçhisar Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi’nde görev yapmıştır.  1997-2002 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi almıştır. 2002-2011 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Şubesi’nde, 2012-2021 yılları arasında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığında görev yapmıştır. Halen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde Türkiye Aşı Enstitüsünde çalışmaktadır.